อยากรู้ว่านี้ต้นอะไรครับ

อยากรู้ว่านี้ต้นอะไรครับ

1 Like

เหมือนต้นกระเจี้ยบแดงนะครับ