ในรายชื่อพืชขาดมะม่วง

ในรายชื่อพืชขาดมะม่วง

มะม่วงเป็น 1ใน 5ของพืชหลัก (ทุเรียน มะม่วง มังคุด ลำไย ส้ม)จะขึ้นโชว์ที่หน้าจอด้านบนเวลาเปิดเข้ามาครั้งแรกครับ ถ้าจะถามกดที่รูปมะม่วงได้เลยครับ

มีนะคะ รูปมะม่วงเลย