ขออนุญาติสอบถามหน่อยครับถ้าผมจะปลูกทุเรียนในตะเข่งพลาสติกใบใหญ่มันจะมีขอดีหรือขอเสียอาไรไมครับ

ขออนุญาติสอบถามหน่อยครับถ้าผมจะปลูกทุเรียนในตะเข่งพลาสติกใบใหญ่มันจะมี​ขอดีหรือขอเสียอาไรไมครับ​

ทุเรียนเป็นไม้ผลขนาดใหญ่ การปลูกเข่งขนาดใหญ่ อย่างไรก็ยังไม่พอ จำเป็นต้องเอาลงดิน รากจะไม่ขดและแผ่ขยายออกไกล ลำต้นจะได้อวบใหญ่ และออกผลต่อไปยังไม่เคยเห็นทุเรียนที่ปลูกในภาชนะปลูกขนาดใหญ่ออกลูกเลย

ไม่ได้เลยค่ะ ต้นมันใหญ่ต้องเอาลงดิน