ทุเรียนใส่ปุ๋ยคอก ได้ตอนไหนครับ

ทุเรียนใส่ปุ๋ยคอก ได้ตอนไหนครับ

1 Like

เมื่อไรก็ได้ครับ ส่วนใหญ่จะใส่หลังเก็บเกี่ยวเพื่อปรับโครสร้างดินไปพร้อมปุ๋ยเคมีในช่วงฟื้นฟูต้นทุเรียน

1 Like

ใส่ตอนเตรียมดินก่อนปลูก แล้วก็ใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีก็ได้นะ

ใส่เหมือนปุ๋ยปกติเลย แต่อาจเน้นตอนหลังเก็บผล จะได้บำรุงต้น