ชะอมกับผักหวานป่าปลูกด้วยกันได้ใหมครับขอคำแนะนำจากผุ้รู้กน่อยครับ

ชะอมกับผักหวานป่าปลูกด้วยกันได้ใหมครับขอคำแนะนำจากผุ้รู้กน่อยครับ

6 Likes

ชะอมเป็นพี่เลี้ยงให้อย่างดีมากเลยค่ะ

ควรปลูกแยกแปลงดีกว่า ไม่แนะนำให้ปลูกรวมกัน…แต่ถ้าต้องการไม้พี่เลี้ยงแนะนำ มะขามเทศ ต้นแค สะเดา เพกา(ลิ้นฟ้า) ครับ

1 Like

ควรแยกแปลงปลูกจะดีกว่า ซึ่งสะดวกในการบริหารจัดการ
ชะอมเป็นไม้ชอบแดด ส่วนผักหวานชอบร่มเงา

1 Like

ร่ม มมยรา

._บมทบ