ทุเรียนยอดกลางไม่โตมีวิธีแก้มั้ยคับ

ทุเรียนยอดกลางไม่โตมีวิธีแก้มั้ยคับ

1 Like

เลือกกิ่งใดกิ่งหนึ่งครับ หาไม้ดามไว้ เป็นยอดประธาน สักระยะมันจะหลายเป็นยอดประธานเอง ส่วนยอดกลางยังๆไงก็ไล่ไม่ทันกิ่งทั้ง2ข้างแล้ว

1 Like

ทุเรียนยอดกลางไม่โต
1.ผมว่าให้เขาแตกอย่างนี้แหละเลี้ยงกันต่อไปให้เป็นทุเรียนต้นเตี้ยเสียเลย
2.หากจะต้องการยอดกลางอีก ให้คัดเลือกยอดใดยอดหนึ่งที่อวบใหญ่ใช้ไม้ดามค่อยๆดัดให้เป็นต้นกลางแทน
3.ทาบกิ่ง2 กิ่งใหญ่โดยฝานเข้าเนื้อกิ่งละด้านแล้วมัดดด้วยเทปขยายพันธ์ุ หรือเชือกฟางให้แน่น แล้วพันด้วยเทปพลาสติกอีกที ค่อยทำอย่างนี้อีครั้งเป็น 3 เส้าต่อไปก็จะเป็นต้นกลางต่อไป

2 Likes