มะพร้าวติดลูกแล้วลูกอ่อนล่วง เป็นเพราะอะไร รึคะ

มะพร้าวติดลูกแล้วลูกอ่อนล่วง​ เป็นเพราะอะไร​ รึคะ​

2 Likes

อาจเกิดจากธาตุอาหารไม่พอ

1 Like

มะพร้าวอ่อนติดผลแล้วร่วง

  1. อาจเป็นเพราะมะพร้าวสาว ก็ต้องรอ สักหน่อย
    2.อาหารสะสมไม่เพียงพอ ให้ปุ๋ยคอก ปีละครั้ง 10-15 กิโลกรัม
    3.ปุ๋ยเคมี ช่วงบำรุงต้น 17-17-17+15-0-0
  2. ก่อนออกดอก 8-24-24หรือ 9-24-24หรือ 12-24-12+แคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสี
    5.ให้น้ำสม่ำเสมอ ช่วยให้ดอกและเกสร พัฒนาสมบูรณ์แข็งแรงผสมติดดี
1 Like