ข้าวนาปรังอายุ1เดือนแห้งตรงปลายใบเกิดจากสาเหตุอะไรจะแก้ไขยังไง

ข้าวนาปรังอายุ1เดือนแห้งตรงปลายใบเกิดจากสาเหตุอะไรจะแก้ไขยังไง

1 Like

ถ้าไม่แล้งก็ใส่ปุ๋ยรูเรียมากเกินไปข้าวงามเรียกหนอนม้วนใบ
และแมลง

1 Like

มีรูปอาการมั้ยครับ ใบแห้งยังไงหรือใบส่วนไหน เป็นไปได้หลายสาเหตุครับ

1 Like