ช่วยด้วยคะ เค้าเปนอะไร ต้องรักษายังไงคะ

ช่วยด้วยคะ เค้าเปนอะไร ต้องรักษายังไงคะ

11 Likes

ที่เห็นดำๆนั้น เป็นโรคราดำ ที่จะเกิดตามหลังจากที่ แมลง เช่นเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ระบาด มาขับถ่ายสารเหนียวที่เป็นอาหารของเชื้อราไว้
ดังนั้นต้องควบคุม แมลงดังกล่าวให้ดี โรคราดำก็จะไม่รบกวน

2 Likes

เพลี้ยหอยครับ

1 Like

จากภาพเป็นเพลี้ยหอย การจัดการเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอย ใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.ตัดกิ่งและใบที่พบเพลี้ยมากไปทำลาย ยกตัวอย่างกิ่งตามภาพไม่ต้องเก็บไว้ ตัดไปเผาได้เลย จะลดจำนวนได้มาก เพราะตัวแม่ 1ตัว สามารถออกลูกได้ถึง 500-1000ตัว ถ้าเก็บไว้พ่นสารเคมีดีแค่ไหนก็ตายไม่หมด
2.พ่นสารปิโตรเลียมออยหรือไวท์ออย
3.ใช้สารเคมี
-กลุ่ม1พิริมิฟอสเมทิล ไดอะซินอน โอเมโทเอต มาลาไทออน โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน
-กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16 บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ช่วงที่พบเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยระบาดควรงดพ่นสารกลุ่ม 2ฟิโพรนิล และกลุ่ม3ไพรีทรอยด์ เช่น ไซเพอร์เมทริน เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยระบาดเพิ่มขึ้น

5 Likes

ขอบคุณ มากๆๆคะ