มีวิธีการอะไรที่ทำให้ขนาดทะลายปาล์มในแต่ละชั้นมีขนาดที่ใกล้เคียงกันครับ

มีวิธีการอะไรที่ทำให้ขนาดทะลายปาล์มในแต่ละชั้นมีขนาดที่ใกล้เคียงกันครับ

4 Likes

ทะลายปลายยังไงก็เล็กครับ ทะลายพี่กินปุ๋ยหมด

1 Like

น่าจะเกี่ยวกับสภาพดินครับพี่บ่าว

ถ้าไม่ทำการช่วยผสม ก็ให้กลับไปทบทวนใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น การดึงอาหารระหว่างทะลายพี่และทะลายน้องทะลายน้องจะเสียเปรียบ การแก้ไขต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยที่ให้เพิ่มขึ้น
อีกประเด็นควรมีการตรวจวิเคราะห์ดิน และปรับสภาพดินทุกปี เพื่อให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างสมบูรณ์ไม่การตรึงธาตุอาหารบางตัวไว้

1 Like