ใบพริกเป็นสีเหลืองครับมันเป็นโรคอะไรครับ

ใบพริกเป็นสีเหลืองครับมันเป็นโรคอะไรครับ

7 Likes

เป็นอากากรขาดธาตุอาหารของพืช ดินอาจจะเป็นกรดจัดเกินไ เมื่อให้ปุ๋ยเม็ดในดิน การเป็นประโยชน์ของปุ๋ยที่ใส่ในดินจะเกิดขึ้นน้อย
อาจจะหว่านปูนขาวบางๆแล้วรดน้ำ เพื่อช่วยปรับสภาพดินขึ้นมาเล็กน้อย การเป็นประโยชน์ของปุ๋ยจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น หรือถ้ายังจะดูแลต่อไป หากได้ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก หว่านรอบๆโคนจะช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็วขึ้น
นอกจากนั้นอาจจะต้องเพิ่มปุ๋ยทางใบในระยะแรก โดยไม่ควรผสมร่วมกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช