การใช้คืนและดอกเบี้ย

การใช้คืนและดอกเบี้ย

1 Like

รอคำตอบ

เป็นปริศนาธรรมหรือเปล่าค่ะ

การใช้คืน คือการที่เกษตรกรจะตอบแทนพื้นดินที่เราใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน โดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก แก่ดิน เพราะเราไม่สามารถคาดหวังว่าจะได้อะไรกลับคืนมาโดยตรง แต่ถ้าเราใช้เฉพาะปุ๋ยเคมี N-P-K หรือธาตุอาหารรองต่างๆ นั้น เรา ใส่ เพื่อจะเอากลับคืนมาทั้งนั้น หลักๆเช่นไนโตรเจน เราต้องการให้พืชเจริญเติบโต ใบเขียว ใส่ฟอสฟอรัส เพื่อให้ออกดอกติดผล ใส่โปแตสเซี่ยมหวังให้พืชมีคุณภาพดี รสหวาน ผิวสวย เป็นต้น

ดอกเบี้ย ในแง่โรคพืช ถ้าเกษตรกรไม่เก็บเศษซากพพืชที่เป็นโรคออกไปจากแปลงปลูก ทิ้งไว้ใต้โคนต้น เชื้อสาเหตุโรคพืชเหล่านั้นก็จะสะสมอยู่ในดิน เพิ่มปริมาณขึ้นอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าฝากไว้ในดิน ก็จะได้รับดอกเบี้ยเป็นเท่าทวีคูณ