ไฟฟ้ายังไม่เข้า เราต้องพึ่งแดด

ไฟฟ้ายังไม่เข้า เราต้องพึ่งแดด

https://stream.mux.com/qv01VkeoRLwZ8xz8okb4ptHAR02B84zBI01c9fDGj1UnXs.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/riudpcn2rv.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=g4CqEOXuqhrlDJu9tjBIU6EzwuUzPA5VIw9D01g0001AwQ

6 Likes

บ่อบาดาลลึกเท่าไรคัฟ??
แล้วชุดโซล่าเชลล์+ทั้งหมดแพงไหมคัฟ…

1 Like