ขอถามนอกจากปลูกมะเขือเเล้วยังปลูอะไรใด้ราคาดีในหน้าฝน ส่วนหน้าแล้งปลูอะไรถึงราคาดี

ขอถามนอกจากปลูกมะเขือเเล้วยังปลูอะไรใด้ราคาดีในหน้าฝน
ส่วนหน้าแล้งปลูอะไรถึงราคาดี

4 Likes

มะเขือต่อเลยมันคือแมว9ชีวิตต้นโทรมสามารถกลับดีไดั

การบำรุงรักษาแและโรคละคับ
หน้าฝนและหน้าแล้งโลละกี่บาท

ขอไดดีลาย

ปลูกมะเขือแล้วสามารถปลูก คะน้า ผักกาด กวางตุ้ง มะระ ขึ้นฉ่ายฯ

ปรืกษาร้านเคมีเกษตร