ขอวิธีการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยฟักทองค่ะ

ขอวิธีการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยฟักทองค่ะ

3 Likes

รดน้ำ เช้าเย็น ใส่ปุ๋ย 46-0-0 พอออกดอก ติดผล ใส่ 15-15-15 หรือ 16-16-16 ยาวเลยครับ