ข้าวมีลักษณะตามรูป เป็นสาเหตุจากอะไรครับ

ข้าวมีลักษณะตามรูป เป็นสาเหตุจากอะไรครับ

9 Likes

ดูเหมือนมีอาการเริ่มต้นของโรคเมล็ดด่างครับ

2 Likes

เป็นอาการเริ่มต้นของโรคเมล็ดด่าง ( เม็ดช้าวส่วนบ เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อย) ส่วนกลีบขาวๆที่หลุดออกมานั้น คงเนื่องจากนกจิกออกมา

2 Likes

ใส่ปุ๋ยทางดินเยอะหรือใส่ช้าไปหน่อย

ขอบคุณทุกท่านครับ จะเก็บไว้เป็นความรู้ต่อไป

ปุ๋ยไม่เยอะครับ แต่ช้าคือต่องประมาณไหนครับ พอดีเพิ่งทำครับแรก

สงสัยตรงที่เมล็ดข้าวแตกออกมานี่แหละครับ

ข้าวนาปีต้องใส่ก่อนข้าวออกรวง30 วัน