ต้นกล้วย มีใบสีเหลือง เกิดจากสาเหตุอะไร วิธีการแก้ไขทำอย่างไรคะ

ต้นกล้วย มีใบสีเหลือง เกิดจากสาเหตุอะไร วิธีการแก้ไขทำอย่างไรคะ

7 Likes