ช่วงนี้ ฝนตก อากาศปิดตลอด ขอวิธีการป้องกันเชื้อรา ในทุเรียนคับ

ช่วงนี้ ฝนตก อากาศปิดตลอด ขอวิธีการป้องกันเชื้อรา ในทุเรียนคับ

4 Likes

ฝนตก อากาศปิด ความชื้นสูง โอกาสที่จะพบการระบาดของโรคมีสูงมาก เพราะเชื้อราทุกชนิดชอบอากาศอย่างนี้
โอกาสที่จะพบมี โ
๑.โรครากเน่าโคนเน่า ที่ลุกลามมาที่ใบ ถ้าโรคนี้ต้องใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ เช่นเช่นสารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** )กลุ่มรหัส 28 (โพรพาโมคาร์บ ไฮโดรคลอไรด์ ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลอคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส 32 (ไฮมิซาโซล) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส
๒. โรคใบติด สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 2 (ไอโพรไดโอน) กลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล ) กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน) และกลุ่มรหัส 20 (เพนไซคูรอน) เป็นต้น ) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัสที่ออกฤทธิ์หลายจุด เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ
๓. นอกจากนั้นอาจจะพบ ไลเคน และใบจุดสาหร่าย บ้าง แต่ถเาในการพ่น สารฯตามข้อ๑ และ ๒ แล้ว ผสมสารประเภทสัมผัสไปด้วยก็จะช่วยควบคุมได้บ้างแล้ว

ลองไตรโคเดอร์มาดู