ควรมีการแนะนำหลักการ.ให้นํ้าช่วงทุเรียนออก. ดอก. และป้องกั้นแมลงและเชื้อรา. ขณะทุเรียนเป็นดอก

ควรมีการแนะนำหลักการ.ให้นํ้าช่วงทุเรียนออก. ดอก. และป้องกั้นแมลงและเชื้อรา. ขณะทุเรียนเป็นดอก

การจัดการนำ้และปุ๋ยช่วงออกดอก-ดอกบาน

1.การจัดการน้ำเพี่อช่วยให้การออกดอกดีขึ้น หลังที่ทำการเปิดตาดอกแล้วทุเรียนเริ่มแทงดอกออกมาเป็นหัวตาปูให้เห็น หากอากาศแห้งให้ขึ้นน้ำทีละน้อยแบบพรมให้หน้าดินชื้น ให้สังเกตว่าทุเรียนขาดน้ำหรือไม่ ถ้าน้ำน้อยกลุ่มดอกหุบ ถ้าน้ำมากกลุ่มดอกจะกางออก ยิ่งดอกโตขึ้นก็ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ในระยะหัวกำไล และระยะดอกบาน
2 การให้ปุ๋ยในระยะ ไข่ปลาถึงดอกบาน
เพื่อให้ทุเรียนมีการพัฒนา และติดผลที่สมบูรณ์ ควรให้ปุ๋ยน้ำตาลทางด่วนผสมแคลเซียมในระยะ1- 2 สัปดาห์ก่อนดอกบาน
3 .การให้น้ำในระยะ ไข่ปลาถึงดอกบาน
เพื่อไม่ให้การพัฒนาของดอกหยุดชะงัก หรือดอกฝ่อ ควรมีการให้น้ำอย่างต่อเนื่องจากระยะไข่ปลาและลดลง2ใน3 ของปริมาณที่ให้ตามปกติช่วงก่อนบาน(ระยะหัวกำไล)จะส่งผลทำให้การติดผลดีขึ้น
4.การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
แมลงศัตรูสำคัญได้แก่ เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนกัดกินดอก เพลี้ยอ่อน และโรคดอกเน่าจากราไฟทอปธอร่า โรคดอกแห้งจากเชื้อราแอนแทรคโนส

1 Like