สอบถามเพื่อนๆชาวเกษตรคะ่..ว่าปลูกมันแป้ง1ไร่ใช้ท่อนพันธุ์มันกี่ท่อนค่ะดิฉันจะปลูกแต่กะพันธ์ุมันสำประหลังไม่ถูก..ขอบคุณล่

สอบถามเพื่อนๆชาวเกษตรคะ่…ว่าปลูกมันแป้ง1ไร่ใช้ท่อนพันธุ์มันกี่ท่อนค่ะดิฉันจะปลูกแต่กะพันธ์ุมันสำประหลังไม่ถูก…ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

4 Likes

ถ้าปลูกสลับฟันปลา 1x1 เมตร ในพื้นที่หนึ่งไร่ ก็จะได้ประมาณ 1600 ต้นครับ

1 Like