รบกวนท่านผู้รู้ ขอวิธีปลูกหอมหัวใหญ่กับปุ๋ยที่ใช้ครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

รบกวนท่านผู้รู้ ขอวิธีปลูกหอมหัวใหญ่กับปุ๋ยที่ใช้ครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

1 Like

การปลูกหอมใหญ่
ดินร่วน หรือ ร่วนปนทราย ระบายน้ำดี มีอินทรีย์วัตถุสูง หน้าดินลึก
ก่อนปลูกทำการตรวจวิเคราะห์ดินก่อน
1.ดินหลังไถผาน3ตากดินแล้ว
2.ก่อนพรวนใส่ปุ๋ยคอก3-5 ตัน ปุ๋ย15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ แล้วไถผาน 7 พรวนดินให้ละเอียด
3.การปลูก
3.1กำหนดระยะปลูก 15X20 เซนติเมตร
3.2เพาะกล้าในแปลงเพาะ
1)โดยแช่เมล็ดในน้ำอุ่น 50 องศาเซนเซียส 1 คืน
2)คลุกเมล็ดด้วยยาราทิ้งให้หมาดๆแล้วหว่านเมล็ดลงแปลงเพาะ
3)เมล็ดจะงอกภายใน 4-5 วัน หลังกล้ามีอายุประมาณ 40-45 วันก็ทำการย้ายปลูกลงแปลงต่อไป

4.โปรแกรมใส่ปุ๋ย หอมหัวใหญ่ใส่ 15-15-15+15-0-0ใส่3 ครั้ง
4.1.ครั้งที่1 หอมอายุหลังย้ายปลูก 20-25 วันหลังย้ายปลูกใส่ 25 กิโลกรัม/ไร่
4.2.ครั้งที่2 หอมอายุ 40-45 วันหลังย้ายปลูกใส่ 30 กิโลกรัม/ไร่
4.3.ครั้งที่ 3 หอมอายุ 55-60 วันหลังย้ายปลูกใส่ 30 กิโลกรัม/ไร่
5.ให้น้ำสม่ำเสมออย่าให้แฉะ
6.หมั่นกำจัดวัชพืช
7.หมั่นตรวจสอบศัตรูพืช หนอนกระทู้หอม , เพลี้ยไฟ โรคแอนแทรคโนส ใบไหม้ ฯ

ขอบพระคุณมากครับ