การทีเราใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา มาฉีดพ่นทางใบและราดโคนจะป้องกันเชื้อราต่างๆในทุเรียนได้หมดป่าวสวนผมพึ่งมาลองได้หนึ่งเดือนคั

การทีเราใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา มาฉีดพ่นทางใบและราดโคนจะป้องกันเชื้อราต่างๆในทุเรียนได้หมดป่าวสวนผมพึ่งมาลองได้หนึ่งเดือนคับขอความรู้คับ

2 Likes

๑. การพ่นไตรโคเดอร์ม่า บนใบควรจะใช้ในลักษณะการป้องกัน เพราะถ้าเกิดโรคแล้วจะเอาไม่อยู่
๒. การใช้สารละลายไตรโคเดอร์ม่า ราดดิน ถ้าในดินไม่มีอินทรีย์วัตถุรองรับ การพัฒนาของเชื้อก็จะเกิดขึ้นน้อยมาก หรือไม่เกิดเลย
๓.ไตรโคเดอร์ม่าที่ แนะนำเพื่อการพ่นนั้น ส่วนมากในสารละลายจะมีสารพิษ มากกว่าเส้นใยของเชื้อ ดังนั้นเมื่อราดลงดิน การพัฒนาจะน้อย
๔.การใช้ในดิน ที่เหมาะสมที่สุดคือการผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและรำข้าว

2 Likes

ที่สวนผมผสมปุ๋ยแล้วโปรยบนดินคับ

2 Likes

แบบนี้ใช่ป่าว

ที่ผ่านมา แนะนำการใช้เฉพาะเจาะจงเป็นจุดๆ เช่นหว่านรอบโคนต้นพืชหลังย้ายปลูก ถ้าพืชนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบราก
ไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่า ทุเรียน ส้มต่างๆ
โรคตายพราย ในกล้วย
โรคเหี่ยวจากเชื้อรา ใน พริก มะเขือเทศ เป็นต้น
การใช้หว่านไปทั่วๆ ก็จะเป็นการควบคุมโรคไปทั้งพื้นที่

1 Like