กล้ามะขาม

กล้ามะขาม

มะขามหวานเมื่อทาบกิ่งมาขายเมื่อปลูกแล้ว อาจมีการเปรี้ยวได้เนื่องความสมบูรณ์ ปีต่อๆไปต้องจัดการเรื่อง
1.ปุ๋ยเพิ่มความหวานเช่น 13-13-21หรือ 12-12-17+2Mg ทางดิน เสริมด้วย 0-0-60เพิ่มแบบราดหรือพ่นทางใบก็จะหวานขึ้น
2.หากแก้ไขแล้วไม่ดีขึ้นให้ทำการเปลี่ยนยอดพันธ์ุใหม่ หากต้นใหญ่ไปให้ตัดต้นเดิมก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนบนกิ่งที่แตกใหม่