มะนาวผลแตกต้องทำอย่างไรครับ

มะนาวผลแตกต้องทำอย่างไรครับ

1.การแก้จะต้องให้น้ำสม่ำเสมอไว้ตลอดอย่าให้ขาดน้ำนานๆ
2.ให้ปุ๋ยที่แคลเซี่ยมสูง เช่น แคลเซี่ยมไนเตรท 15-0-0
3.ฉีดพ่นสารแคลเซียม ทางใบช่วงผลอายุ ในระยะ 3 เดือน2-3ครั้งๆทุก1เดือน ก้จะลดความเสียหายจากผลแตก

1 Like

ทำอย่างไรจะช่วยไม่ให้ผลที่ดีๆแตกเพิ่มขึ้น

ผลมะนาวแตก เพราะ เปลือกผลบาง เนื่องจาก
๑.พืชได้รับแคลเซี่ยมไม่เพียงพอในช่วงติดผลใหม่ๆ หรือ
๒.เพราะดินเป็นกรดมากเกินไป ส่งผลให้ การเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารรองในดินเกิดได้น้อย
๓. ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป
๔. ช่วงก่อนฝนตกพืชอาจจะขาดน้ำนานเกินไป เมื่อพืชได้รับน้ำที่มากเกินความต้องการอย่างต่อเนื่องการขยายตัวของผลไม่ทันการดูดน้ำของพืช

การแก้ปัญหา
๑.ปรับปรุงดินด้วยปูนขาวและปุ๋ยคอกปุญหมัก
๒. ในช่วงพืชติดดอก ควรเริ่มพ่นธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม+โบรอน
๓. ลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจนลงบ้าง เพราะน้ำฝนทุกวันนี้ก็มีปริมาณไนโตรเจนอยู่ด้วย

1 Like

น่าจะแล้งนาน พอฝนตกมันเลยแตก ต้องให้น้ำบ่อยๆ

1 Like