ผมอยากปลูกมะพร้าว(ทุกชนิด)มีพื้นที่1งานครับ ทำอย่างไรให้โตเร็วเก็บผลผลิตได้เร็วสุดครับไม่ใช้มะพร้าวเตี้ยนะครับเพราะไม่ส

ผมอยากปลูกมะพร้าว(ทุกชนิด)มีพื้นที่1งานครับ
ทำอย่างไรให้โตเร็วเก็บผลผลิตได้เร็วสุดครับ
ไม่ใช้มะพร้าวเตี้ยนะครับเพราะไม่สู้ราคาต้นพันธุ์

มะพร้าวเพาะจากเมล็ดจไปบังคับอะไร มันได้ครับ ฟังดูแล้วตกใจ พอหารออกมา 6ต้นครับ
อยากให้โตเร็ว
1.ไถดะตากดิน30 วัน.
2ปรับดินด้วยปูน มาร์ล 50 กิโลกรัม หรือตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ปุ๋ยคอกเก่า 500 กิโลกรัม
3.ไถพรวนผาน 7 ตั้งโคกสูง 40 เซนติเมตร กว้าง3. เมตร ระยะปลูก 8X8 เมตร
4.ปลูกหน่อมะพร้าวบนโคก

1 Like

สู้ๆคับ

1 Like

ก่อนปลูกขุดลึกหน่อย เอาใบไม้แห้ง พืชสดลงไป ปลูกแบบเอียง หาอีเอ็มมาใส่ ซื้อมะพร้าวที่พันธ์ดีมาปลูก ไม่เกิน3 ปี ติดลูก หาใบไม้แห้งคุมที่โคนมะพร้าวด้วย แล้สแต่พันธ์ และการดูแล เอากล้วยมาปลูกแซมด้วยก็ดี

2 Likes