มันมากับฝน! โรคเน่าเปียกพริก ตัดทำลายก่อนเชื้อกระจาย

มันมากับฝน! โรคเน่าเปียกพริก ตัดทำลายก่อนเชื้อกระจาย

วิธีป้องกันและรับมือ

  1. จัดระยะปลูกพริกไม่ให้แน่นเกินไป และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความชื้น

  2. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงที่อากาศมีความชื้นสูงและร้อนอบอ้าว เมื่อพบพริกเริ่มมี อาการยอดช้ำ หรือที่ยอดมีเชื้อราเกิดขึ้น รีบตัดส่วนที่แสดงอาการโรคใส่ถุงหรือภาชนะปิด เพื่อป้องกันไม่ให้ เชื้อราแพร่กระจายทั่วแปลง นำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก จากนั้นให้พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชทุก 5 วัน โดยเลือกจากสารเหล่านี้

  • ไดโคลแรน 75% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
  • ไตรโฟรีน 19% อีซี อัตรา 20 - 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
  • ไอโพรไดโอน 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
  1. แปลงที่พบโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบพ่นฝอย

ที่มา : http://at.doa.go.th/ew/pdf/251_aug63_3.pdf

7 Likes