อยากทราบแหล่งรับซื้อเม็ดสะเดาตากแห้งค่ะ อยากทราบราคารับซื้อด้วยค่ะ เพราะตอนนี้เม็ดสะเดาเริ่มสุกเต็มต้นเลยค่ะ

อยากทราบแหล่งรับซื้อเม็ดสะเดาตากแห้งค่ะ อยากทราบราคารับซื้อด้วยค่ะ เพราะตอนนี้เม็ดสะเดาเริ่มสุกเต็มต้นเลยค่ะ