ปลูกโกโก้แซมสวนยางพาลา มีปัญหาโตช้า มีเทคนิคหรือวิธีช่วยให้โตเร็วขึ้นไหมครับ

ปลูกโกโก้แซมสวนยางพาลา มีปัญหาโตช้า มีเทคนิคหรือวิธีช่วยให้โตเร็วขึ้นไหมครับ

2 Likes

กำลังวางแผนลงโกโก้เช่นกันค่ะ ตอนนี้พึ่งลงกล้วยไว้เป็นพี่เลี้ยงค่ะ ตามนะคะ

การโตช้าของโกโก้
1.อาหารไม่เพียงพอถูกำยางพาราแย่งเอาไปหมด
2.แสงไม่เพียงพอเนื่องจากร่มเงายางพารา บดบังทำให้การสังเคราะห์แสงได้ไม่เต็มที่
การแก้ไข
1.ตัดแต่งกิ่งยางพาราออกบ้างให้โกโก้ได้รับแสงเพิ่มขึ้น
2.ให้ปุ๋ยเพิ่มขึ้น

ขอบคุณครับ ตอนนี้พรวนดินรอบทรงพุ่มให้ดินร่วนซุยและตัดรากยาง เปลี่ยนการให้ปุ๋ยมาเป็นให้ปุ๋ยน้ำผ่านระบบให้น้ำในสวน ต่อไปจะตัดแต่งกิ่งยางพาลาตามคำแนะนำครับ

สู้ๆ ครับ มีอะไรแลกเปลี่ยนปรึกษากันได้นะครับ