ลำไยอายุได้6เดือนเเล้วควรทำอย่างไรครับ ขอคำชี้เเนะด้วยครับ

ลำไยอายุได้6เดือนเเล้วควรทำอย่างไรครับ ขอคำชี้เเนะด้วยครับ.

1 Like

1.ดูแลตามปกติ ให้ปุ๋ย เคมี 17-17-17+ 15-0-0 อาจใส่ไปพร้อมกับปุ๋ยคอกเก่าต้นละ 5-10 กิโลกรัม
2.ดูแลโรคและแมลง วัชพืช
3.ให้น้ำสม่ำเสมอ

2 Likes