ก่อนทุเรียนจะออกดอก มีคนบอกต้องหาช่วงจังหวะงดน้ำ เพื่อให้ทุเรียนออกดอก และเมื่อออกดอก ค่อยโชยน้ำต่อ ผมอยากรู้ว่าช่วงจังห

ก่อนทุเรียนจะออกดอก มีคนบอกต้องหาช่วงจังหวะงดน้ำ เพื่อให้ทุเรียนออกดอก และเมื่อออกดอก ค่อยโชยน้ำต่อ ผมอยากรู้ว่าช่วงจังหวะไหนที่จะงดน้ำเพื่อให้ทุเรียนออกดอก งดกี่วัน ถึงพอออกดอกแล้วค่อยให้น้ำได้ตามปกติ

4 Likes

1.การบังคับให้ทุเรียนออกดอก
1)ทำความสะอาด โคนต้นบริเวณใต้ทรงพุ่ม โดยคราดเอาใบแห้ง กิ่งแห้งและกำจัดวัชพืชออกให้หมด เพื่อให้หน้าดินแห้ง ในสวนทุเรียนที่อายุน้อยควรโยงกิ่งที่ปกดินให้สูงขึ้นเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก หน้าดินแห้งเร็วขึ้น
2)งดการให้น้ำเพื่อให้ทุเรียนเกิดความเครียด15-20วันหรือมากกว่าขึ้นกับความชื้นในดิน นำไปสู่การพักตัวเพื่อเตรียมการออกดอก
2.การตรวจดูความพร้อมของต้นทุเรียนก่อนทำการกระตุ้นออกดอก
1)บีบใบล่างสุดของช่อใบที่แตกออกมาชุดสุดท้าย โดยกำมือตามความยาวของใบให้แน่น ถ้าใบทุเรียนแก่จะแข็งกรอบมีเสียงดังกรอบแกรบ แสดงว่าทุเรียนอยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีตาดอกพร้อมที่จะทำการเปิดตาดอกได้แล้ว
2)ปลายรากฝอยตะขาบที่อยู่บนหน้าดินจะแห้งเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือออกเป็นสีดำ
3) ตรวจดูที่กิ่งของต้นทุเรียนเริ่มแตกตาดอกเป็นตุ่มน้ำตาลอ่อน และกลายเป็นสีน้ำตาลแกมเขียวอ่อน แสดงว่าตาดอกกำลังเริ่มพัฒนาไปสู่ระยะไข่ปลาแล้ว ซึ่งสามารถกระตุ้นใหออกดอกต่อไปได้แล้ว

2 Likes

ขอบคุณครับอาจารณ์

ให้น้ำเป็นเวลาค่าบ ให้30นาที ช่วงเวลาบ่าย3ค่าบ

1 Like