ปลูกแตงเจอปัญหาลูกงอไม่สวย ต้องแก้ยังไงคะ

ปลูกแตงเจอปัญหาลูกงอไม่สวย ต้องแก้ยังไงคะ

7 Likes

การพัฒนาดอกไม่สมบูรณ์ ช่วงอากาศร้อนให้ปุ๋ยทางใบ
1…หรือให้ปุ๋ยใบ 0-52-34 หรือ10-52-17 +ธาตุแคลเซี่ยม-โบรอนสังกะสี ช่วยให้การพัฒนาดอกผสมติดดี
2. หรือทำการฉีดพ่น NAA เข้มข้น 4.5% ปริมาณ 500 ซีซี /น้ำ 1000 ลิตรจะทำมีดอกสมบูรณ์เพศมากขึ้น พร้อมฉีด แคลเซียมและโบรอน

3 Likes

แตงผสมไม่สมบูรณ์ครับ ส่วนที่ไม่ได้ผสมจะไม่พัฒนาเป็นเม็ดทำให้ผลงอ เจอมากในสภาวะอากาศร้อนและแตงปลายเถาแสวทางแก้ไขเหมือน ที่ผู้เชี่ยวชาญบอกครับ

1 Like