การสร้างความสุขบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องราคาแพง ขอเพียงเราเข้าใจในสิ่งที่กำลังทำและเรียนรู้ไปกับมันก็พอ เกษตรวิจิตร ๑ ไร่

การสร้างความสุขบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องราคาแพง ขอเพียงเราเข้าใจในสิ่งที่กำลังทำและเรียนรู้ไปกับมันก็พอ เกษตรวิจิตร ๑ ไร่ ล้านความสุข

5 Likes

ขอบคุณค่ะ