ผมฉีดยา ตัวกำจัดแมลงไปแล้วแต่!?เพลี้ยไฟ ก้ยังหลงเหลือยู เปนเพราะสาเหตุอะไรคับ ตอนนี้ ไบอ่อนที่แตกขึ้นมาหงิก ทม่วน เซ้ง

ผมฉีดยา ตัวกำจัดแมลงไปแล้วแต่!?เพลี้ยไฟ ก้ยังหลงเหลือยู เปนเพราะสาเหตุอะไรคับ ตอนนี้ ไบอ่อนที่แตกขึ้นมาหงิก ทม่วน เซ้งมากตอนนี้55😤ไครพอมีคำแนะนำและความรุ้ดีๆฝากหน่อยครับผม

2 Likes

พี่ฉีดอะไรไปบ้างแล้ว เพลี้ยไฟดื้อยาสุดๆ อาจจะต้องเปลี่ยนกลุ่มสารหน่อยครับ

ต้นพืชอะไรครับถ้าประเภทกินใบใช้บิวเวอร์เรีย,สารอัลคาลอยด์ถ้าทุเรียนเล็กยังไม่ให้ผลก็ไดโนทีฟูแรนโรยรอบโคนต้นครับ

เพลี้ยไฟดื้อยาสุดๆการจัดการเพลี้ยไฟควรใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อจับตัวเต็มวัยจะลดการวางไข่ได้
2.การใช้สารชีวภัณฑ์ พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย แต่ควรเป็นขยายเอง ไม่ควรไปซื้อเนื่องจากส่วนใหญ่เชื้อไม่พอ
3.ใช้สารเคมี ใช้สารตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้
-กลุ่ม1คาร์โบซัลแฟน เบนฟูราคาร์บ โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด(กลุ่มนี้เพลี้ยไฟดื้อยามาก)
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม(ดีที่สุดกับเพลี้ยไฟ)
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ควรมีสาร 3-4กลุ่มสลับหมุนเวียนเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟดื้อยา โดยพ่นสารกลุ่มเดียวกันซ้ำได้ 2-3ครั้ง