มีปัญหาเรื่องปั้มน้ำ..ปั้มชักเสียบ่อย เอาน้ำจากแม่น้ำส่งขึ้นดอยความห่าง220เมตรขอคำแนะนำผู้รู้เรื่องแอร์แว

มีปัญหาเรื่องปั้มน้ำ…ปั้มชักเสียบ่อย เอาน้ำจากแม่น้ำส่งขึ้นดอยความห่าง220เมตรขอคำแนะนำผู้รู้เรื่องแอร์แว