จะปลูกทุเรียนจะเริ่มต้นอย่างไรครับ พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูครับ

จะปลูกทุเรียนจะเริ่มต้นอย่างไรครับ พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูครับ

1 Like

สำคัญที่แหล่งน้ำครับ. มีเพียงพอทั้งปีไหมครับ

1 Like

เห็นด้วยเลยครับ

สนใจพันธุ์ไหนเป็นพิเศษไหมครับ จะได้แนะนำถูก

มันสำคัญเรื่องสภาพแวดล้อม ความชื้นในบรรยากาศและไม่ควรเป็นพื้น ที่สูง เกินกว่า 800 เมตรจากน้ำทะเล โอกาสอาจเกิดน้ำค้างแข็งในฤดูหนาว การบานดอกในช่วงอากาศเย็นเกสรตัวเมียก็จะแห้งได้ง่ายและผสมไม่ติด เท่าเห็นในภาคเหนือ ที่ เชียงราย น่าน เชียงใหม่ บริเวณที่ปลูก ต้องมีความชุ่มชื้น เช่นใกล้มาบน้้ำ ลำน้ำ น้ำตก ใกล้แม่น้ำ คือต้องมีหุบความชื้น เอาอย่างนี้นะครับก็ปลูกได้
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
2.การเตรียมดิน ไถหรือพรวน ยกโคกหรือ ร่องเนินหลังเต่า แล้วปลูกบนโคกหรือบนร่องเนินหลังเต่า เพื่อการระบายน้ำดี ทุเรียนโตไว
3. ระยะปลูก 8X8 เมตร หลุมปลูก 580X50X50 เซนติเมตร
4**.จัดหาต้นพันธ์ุตามที่ต้องการ เช่น หมอนทอง ชะนี ก้านยาว กบ ต้นแข็งแรง สูง 50-75 เซนติเมตร
5.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการ
พลางแสง**
6.ให้ปุ๋ย สุตรเสมอ เช่น 16-16-16 อัตรา 0.5-1.0กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ ปีละ 2-3 ครั้งส่วนปุ๋ยคอกใส่ปีละครั้งๆ 5-10 กิโล
6. ให้น้ำสม่ำเสมอ ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
7.ป้องกันจัดโรคและแมลงโดยเฉพาะโรคโคนเน่า หว่านเชื้อไตรโคเดอรมาบริเวณโคนเพื่อป้องกันเชื้อไฟท็อปธอร่า เข้าทำลายราก
ที่ที่ไม่มีความชื้นตามที่บอกไว้เลิกคิดเลยเสี่ยงต่อการตายสูง
1.รูปทุเรียนปลูกใหม่พลางแสง

2.รูปทุเรียนหมอนทอง

3.ชะนี

4.พวงมณี

5.ก้านยาว

มีหลายปัจจัยนะครับที่ต้องพิจารณา เริ่มจากแปลงเลย ต้องปรับที่ให้ราบไม่ให้มีแอ่งน้ำท่วมขังได้ ก่อนครับ (น้ำขังเสี่ยงทำให้เกิดเชื้อรา)และค่อยวางผังปลูกกับระบบน้ำ

อยากให้คิดถึงเรื่องแหล่งน้ำก่อนครับ มีแหล่งน้ำหรือสามารถขุดสระขนาดใหญ่ได้มั้ย

เริ่มจากคำนวณจำนวนต้นต่อพื้นที่ครับ ไม่ทราบว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ ถ้าระยะปลูก8x8ม.จะปลูกได้ไร่ละประมาณ25ต้น

สภาพดินเป็นแบบไหน ทุเรียนชอบดินร่วนปนทราย หรือดินที่ระบายน้ำได้ดี ถ้าระบายน้ำไม่ดีมักไม่ค่อยรอดหรือโตช้าครับ