อยากทราบการให้ปุ๋ยมังคุดเริ่มปลูกคับ,ปุ๋ยชนิดได

อยากทราบการให้ปุ๋ยมังคุดเริ่มปลูกคับ,ปุ๋ยชนิดได

2 Likes

สูตร 16-16-16 เลยคับ พื้นฐานบำรุงต้น

16-16-16 คะ