มดแดงไฟ ในดิน. กำจัดอย่างไรคะ กัดรากเลยค่ะ. ไม่ใช้สารเคมีนะคะ

มดแดงไฟ ในดิน. กำจัดอย่างไรคะ กัดรากเลยค่ะ. ไม่ใช้สารเคมีนะคะ

2 Likes

ปกติมดไม่น่าจะกินรากพืชนะ อาจรากมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ

เห็นมีคนใช้แป้งเย็นโรย

มดมากินมูลน้ำหวานจากเพลี้ยแป้งที่อาศัยตามรากพืชหรือบริเวณใกล้เคียง

การจัดการศัตรูพืชในแปลงอินทรีย์
1.วิธีเขตกรรม เช่น พันธุ์ต้านทาน ปลูกพืชสลับแถว ปลูกพืชหมุนเวียน ไถพรวน การตัดแต่งกิ่ง
2.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง การใช้มือเก็บทำลาย
3.สารสกัดจากพืช สะเดา หางไหล ข่าแดง ตะไคร้หอม
4.สารชีวภันฑ์ เชื้อบีทีกำจัดหนอน เชื้อบิวเวอเรีย เมทาไรเซียมกำจัดแมลงปากดูด
5.การเลี้ยงตัวห้ำตัวเบียน เช่น มวนพิฆาต แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าลายไปกำจัดแมลง
6.การใช้สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ เช่น กำมะถัน สารกลุ่มซิลิเกต น้ำส้มควันไม้
7.การใช้สารกลุ่มน้ำมันพืช หรือไวท์ออย ปิโตรเลียมออย