ปลูกเเตงซ้ำครั่งที่สองทำไมมันเป็นเชื่อราไบเหลือง

ปลูกเเตงซ้ำครั่งที่สองทำไมมันเป็นเชื่อราไบเหลือง

3 Likes

แก้ปัญหายังไง

เชื้อน่าจะยังอยู่ใรดินนะ แนะนำให้พรวนดินตากดินก่อนลดเชื้อ

2 Likes

ปลูกพืชต่างตระกูลหมุนเวียนอาจพอช่วยได้

1 Like

ใบเหลืองแล้วเหี่ยวคือโรคฟิวซาเรี่ยมจะเป็นในดินเหนียวหรือดินร่วนปนทรายรักษายากครับโรคนี้ตอนนี้สวนผมก็เป็นอยู่

ถ้ามั่นใจว่าเป็นฟิวซาเรี่ยม หลังย้ายปลูกหว่านรอบโคนด้วย ส่วนผสมของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔ -๕กก.
นอกจากนี้ อาจจะเป็นปัญหาจาก โรครากปม ก็เป็นได้ เพราะมีการระบาดในหลายพื้นที่ ลองถอนรากขึ้นมาดูอาการปมด้วย จะได้แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น

1 Like

ถ้าแตงกำลังติดลูกเท่าไข่ไก่เริ่มมีอาการควรใช้สารเคมีตัวใหนครับที่เก่งโรคนี้

ต้นใดถ้าเรื่มมีอาการเหี่ยวแล้ว คงช่วยอะไรไม่ได้ เพราะเชื้อ ฟิวซาเรี่ยม เจริญเข้าไปในท่อน้ำ และอุดทางเดินน้ำ ทำให้ต้นเหี่ยวแล้ว
ถ้าเพื่อป้องกันปัญหาในต้นอื่นๆ
๑. หว่านปูนขาวแล้วรดน้ำ เพื่อให้ปูนขาวลงไปชะงัการพัฒนากาารของเชื้อในดิน หรือ
๒. ใช้สารในกลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน)

ปูนขาวละลายน้ำแล้วร่วมกับปุ๋ยเคมีปล่อยไปทางระบบน้ำหยดจะมีผลเสียต่อต้นแตงโมมั้ยครับ

แนะนำปูนกินหมาก สีขาว ละลายนำ้ จะรดใบหรือรดรากก็ได้ครับ

1 Like

อาจจะมีปัญหากับปุ๋ยไม๊ เพราะน้าปูน มีสภาวะเป็นด่างจัด จะทำปฏิกิริยากับ ปุ๋ยที่มีสภาวะเป็นกรด