โรคของมะเขือพวงมีอะไรบ้าง

โรคของมะเขือพวงมีอะไรบ้าง

1 Like

น่าจะเป็นพวกหนอนเจาะนะ พบบ่อย แล้วก็เพลี้ยลง

เท่าที่มีประสพการณ์ จะพบแต่ปัญหาศัตรูพืช
มะเขือพวงจะทนทานต่อโรคเหี่ยวเขียวที่เป็นปัญหาหลักของพืชตระกูลมะเขือ หลายๆแห่งจึงใช้มะเขือพวงเป็นต้นตอสำหรับการปลูกมะเขือเทศ สายพันะุ์อื่นๆ

โรคไม่ค่อย เจอแต่หนอน