ป๋ยหว่านรองพื้นก่อนปลุกมันสำปะหลังใช้สุตรไหนดีคะ

ป๋ยหว่านรองพื้นก่อนปลุกมันสำปะหลังใช้สุตรไหนดีคะ

2 Likes

จริงๆรองพวกปุ๋ยคอกบำรุงดินน่าจะได้ เพราะต้องรอให้มีรากก่อนมันถึงจะนำปุ๋ยไปใช้ได้

1.ใส่ปูน ตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือประมาณ 200-300 กิโลกรัม/ไร่
2.ใส่ปุ๋ย คอกเก่า 1.0 1.5 ตัน/ไร่ ปุ๋ยเคมีไว้ใส่ตอนหลัง
3.การให้ปุ๋ยเคมี เมื่อมันอายุ 1-2 เดือน สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 หรือ 15-7-18 หรือ 16-8-16อัตรา50-100 กิโลกรัม/ไร่ และเติม ปุ๋ยเดี่ยวลงหัว 0-0-60 อัตรา 8 กิโลกรัม/ไร่ ใส่ครั้งเดียวการใส่ขุดหลุมใส่2ข้างของต้น

2 Likes