แปลงผักอันสวยงาม

แปลงผักอันสวยงาม

10 Likes

ปลูกผักสลัดแถวไหนครับ
ผมอยู่ อ.ประทายคิดจะปลูกได้ไหมครับ กลัวผักทนความร้อนไม่ได้

1 Like

ปลูกได้ครับ ผักพวกนี้ทนแล้งได้ขอให้รดน้ำสมํ่าเสมอ

2 Likes

ของผมได้ 10 กว่าวันต้องรอลุ้นว่าจะสวยแบบนี้ไหม๊

สิบกว่าวัน

ช่วงต้นเล็กอย่าให้นํ้าถี่และเยอะเขาจะสำลักน้ำให้แบบสปริงเกอร์น้ำฝอยๆๆรับลองงาม