ต้นมะริดไทย กับ ฟิลิปปินส์ต่างกันอย่างไร

ต้นมะริดไทย กับ ฟิลิปปินส์ต่างกันอย่างไร

เพิ่งรู้ว่ามีสองพันธุ์ ยังไม่เคยเห็น

มะริดเป็นไม้ป่ดิบชื้น พบมากทางใต้ ที่มีชื่อเรียกว่า แตคอ ผลทานได้ ในพม่าก็ทีมาก แต่ไม่ได้สังเกตุว่าของไทยแตกต่างกับขอ งฟิลิปินส์หรือป่าว เรื่องนี้คงไปค้นคว้าที่หอพรรณไม้กรมป่าไม้นะครับ

1 Like