อาการต้นทุเรียนที่เห็นนี้ เกิดจากอะไร ควรแก้ไขอย่างไรครับ

อาการต้นทุเรียนที่เห็นนี้ เกิดจากอะไร ควรแก้ไขอย่างไรครับ

4 Likes

เหมือนจะเป็นไฟทอปนะ

รบกวนไฟท๊อบ คืออะไรครับ.

เชื้อราไฟทอปธอร่าครับ ทำให้เป็นโรครากเน่าโคนเน่า โรคนี้คนถามหาวิธีแก้เยอะเลย ลองกดอ่านโพสเก่าๆเกี่ยวกับทุเรียนในแอพนี้ดูครับ

น่าจะโดนเชื้อราไฟท็อปธอราอย่างที่ข้างบนบอก ระบาดในช่วงหน้าฝนพอดี ตัวนี้ทำให้รากเน่าได้

ซื้อพลูโตมาฝังดินเรยคัย

โรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ไฟทอปทอรา (Phytophthora) นั้นมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น โรคโคนเน่า (Foot rot) โรครากเน่า (Root rot) แคงเคอร์ที่กิ่ง( Patch canker) และ ผลเน่า (Fruit rot)

รูปที่ส่งมานั้นจัดเป็นอาการ แคงเคอร์ที่กิ่ง ที่เกิดจากเชื้อราดังกล่าว

แนวทางการจัดการ
๑.ตัดกิ่งที่เป็นโรคออกจากแปลง
๒. ถากแผลบริเวณโคนต้น(ถ้ามี)ที่มีอาการออกให้หมด ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ* หรือ
๓. ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด
๔. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารฯสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ*
๕. หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔ กก.

2 Likes