พื้นที่เว้นระยะจากการปลูกกล้วยน้ำว้าควรปลูกผักอะไรแซมช่องเว้นระยะที่ตลาดต้องการ

พื้นที่เว้นระยะจากการปลูกกล้วยน้ำว้าควรปลูกผักอะไรแซมช่องเว้นระยะที่ตลาดต้องการ

2 Likes

พวกเผือกพวกมันไหม

ถ้าปลูกบนคันนาควรจะเป็นพริก ฟักทอง มะเขือ แตงกวา และอื่นๆสลับกันไปก็จะเรียกว่าหัวคันนาทองคำ

พืชปลูกแซมกล้วยน้ำว้า มีหลากหลาย ได่แก่ ข้าวโพด ถัาวลิสง ถั่วแระ กระเจี้ยบมอญ ถั่วฝักยาว แตง ฟักทอง ฟักเขียว