ช่วงฝรั่งออกลูก เท่านิ้วโป้ง ควรใส่ปุ๋ยอะไรดี

ช่วงฝรั่งออกลูก เท่านิ้วโป้ง ควรใส่ปุ๋ยอะไรดี

16-16-16 หรือทางใบ 18-18-18 ผสมฮอร์โมน NAA หรือพลาโนฟิกส์ ฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้ง ช่วยให้ผลโตเร็วขึ้น

1 Like

อ.มนูเคยเขียนไว้แบบนี้ครับ
การจัดการ
1.หลังดอกโรยเกสรแห้งต้องรีบใส่ปุ๋ย 16-16-16หรือทางใบ 18-18-18 หรือ 20-20-20 ผสมฮอร์โมน NAA หรือพลาโนฟิกส์ อัตราแนะนำ ฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้ง ทำให้ผลโตเร็วขึ้น
2.ห่อผลขนาดหัวนิ้วโป้งมือ ประมาณ 1.5 เดือนหลังดอกบาน
3.เมื่อฝรั่งผลโตขึ้นอายุประมาณ 3-3.5หลังดอกบาน ใหก้ปุ๋ย13-13-21ทางดิหรือทางใบ 10-20-30 หรือ11-22-23ฉีดพ่น ทุก 10วัน 2-3 ครั้ง
อายุเก็บเกี่ยว 120-150 วันหลังดอกบาน หรือหลังห่อผลแล้ว 2-3 เดือน

3 Likes

เอาตามที่ท่าน ปรีชา คุณ ชาติชายเสนอ ครับ ฝรั่งกรอบหวาน เนื้อฟู น้ำหนักดี

1 Like