ปลูกสัมปลูกมะนาวทจะทำอย่างไรให้ออกผลและได้ขายในตลาดให้มีตลาดรับชื้อ

ปลูกสัมปลูกมะนาวทจะทำอย่างไรให้ออกผลและได้ขายในตลาดให้มีตลาดรับชื้อ

1 Like

งดรดน้ำเยอะ ช่วงออกดอกบำรุงแคลเซียมโบรอน ให้ดอกแข็งแรงโอกาสติดผลจะได้สูง

วางแผนทำนอกฤดู
1.มะนาวให้มีผลช่วง หน้าแล้งม.ค-เม.
2.ให้ออกผล ตค.-พย.
3.จะต้องใหมีคุณภาพ ความหวานได้ รสชาติดี
4.การทำนอกฤดูอาศัการงดน้ำเป็นหลัก

จากประสบการณ์หลายสิบปี ปลูกพืชที่ตลาดชอบดีกว่าปลูกพืชที่เราชอบครับ

1 Like