ปลูกพริกดูแลอย่างใรไม่ให้ต้นโทรมใว

ปลูกพริกดูแลอย่างใรไม่ให้ต้นโทรมใว

2 Likes

ต้นไม่โทรมคือยังไง อาจจะต้องระวังโรค ต้นจะได้สวยๆ

ระวังพวกโรคใบหงิงเหลือง ใบด่างประพริก ใบด่าแตง พวกนี้เป็นไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหนะ

1.ไถดะตากดิน10-15 วัน
2.ปรับปรุงบำรุงดิน ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ประมาณ 2.0 ตัน/ไร่
3.ไถพรวนผาน 7 หลังข้อ 2.
4.ยกร่อง สูง 40 เซนติเมตร กว้าง 1.20 เมตร ระยะห่างระหว่างร่อง 50 เซนติเมตร
5.ปลูกกล้าพริก 50X50 เซนติเมตร ได้ 3 แถว
6. การให้ปุ๋ย หลังย้ายปลูกแล้วรากเริ่มเดิน ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ผสมปุ๋ยคอก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หลังย้ายปลูก30วัน 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่และหากพริกยังไม่สมบูรณ์พอค่อยเพิ่ม 46-0-0 อัตรา 10-20 กิโลกรัม/ไร่และหลังงย้ายปลูก 60 วัน 13-13-21อัตรา 50 กิโลกรัม/ไไร่พร้อมฉีดธาตุอาหารรองเพื่อให้พริกเติบโตแข็งแรงดี ช่วยให้ออกดอกและติดฝักดก
7.ให้น้ำสม่ำเสมอช่วงเช้า อย่าให้แฉะ วันเว้น1-2วัน แล้วแต่สภาพอากาศ
8ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พริกโทรมเร็วก็คือโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยไฟ ทำให้ใบพริกหงิกงอ ใบเล็ก หนอนเจาะต้นฯ ถ้าพริกไม่
9…พรวนดินรอบโคน กำจัดวัชพืช