ใช้ปุ๋ยสูตรใหนใส่ทุเรียนไม่ให้ผลทุเรียนร่วงครับทำยังไง

ใช้ปุ๋ยสูตรใหนใส่ทุเรียนไม่ให้ผลทุเรียนร่วงครับทำยังไง

4 Likes

ไส่8/24/24แล้วพ่นไคโตซานทางใบครับ​

1 Like

ทุเรียนร่วงต้องมีสาเหตุ
1.เกิดภาวะการแตกใบอ่อนหรือไม่
2.อาหารสะสมไม่เพียงพอ
กรณีแตกใบอ่อน
ทุเรียนกำลังผลัดใบช่วงทุเรียนระยะติดผล ผลอ่อนจะร่วง เนื่องจากใบทุเรียนมีการดึงอาหารไปใช้ในการพัฒนาใบได้ดีกว่าผลอ่อน ส่วนใหญ่จะเป็นการแตกใบอ่อนหรือลัดใบอ่อน ใบอ่อนมีอำนาจในการดึงอาหารไปใช้ได้ดีกว่า ทำให้ผลอ่อนร่วง
การแก้ไข
1.ถ้าใบอ่อนแตกเลยระยะหางปลาไปแล้วต้องเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วขึ้น และเพิ่มอาหารให้ผลอ่อนด้วยโดยการพ่นปุ๋ย เกล็ด 0-42-56 หรือ 12-3-42 อัตรา 500กรัม +แม็กนีเซี่ยม 250มิลลิลิตร เพิ่มน้ำตาลแก่ผล และ เร่งใบอ่อนให้แก่เร็วขึ้น
2.แต่ถ้าใบอ่อนเพิ่งเริ่มแทงเป็นหางปลาต้องยับยั้งการแตกใบอ่อน เพิ่มอาหารให้ผลอ่อน ปุ๋ยเกล็ด 13-0-46อัตรา 2 กิโลกรัมผสม 0-42-56 อัตรา 50 กรัม ผสม เมพิควอทคลอไรด์ 25%อัตรา 100-150 มิลลิลิตร ผสม แม็กนีเซี่ยม อัตรา 250 มิลลิลิตร ในน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3-5 วันจนกว่าใบจะแก่ ช่วยเพิ่มน้ำตาลแก่ผลอ่อนและเร่งใแก่จะช่วยหยุดยั้งการหลุดร่วงของผลอ่อนได้
กรณีไม่แตกใบอ่อน
แสดงอาหารสะสมไม่เพียงพอต้นจำเป็นต้องสลัดลูกทิ้งเพื่อให้ต้นอยู่รอดสามารถหลุดร่วง ตั้งแต่ผลขนาดเล็ก ถึงขนาดกระป๋องนม
การแก้ไข
ให้พ่นปุ๋ย เกล็ด 0-42-56 หรือ 12-3-42 อัตรา 500กรัม +แคลเซี่ยม-โบรอนเพิ่มน้ำตาลแก่ผล

1 Like

ไม่มีสูตรครับ​ ทำอย่างไรก็ร่วงครับอยู่ที่ร่วงมากหรือน้อย
การร่วงมีหลายสาเหตุหากการเตรียมต้นให้สมบูรณ์และปราศจากโรคจะลดการร่วงได้