เป็นโรคอะไรครับผม แล้วต้องแก้ไขอย่างไรครับผม

เป็นโรคอะไรครับผม
แล้วต้องแก้ไขอย่างไรครับผม

4 Likes

เหมือนเป็นโรคเหี่ยวเลย ต้นอื่นๆเป็นไหมคะ

1 Like

เป็นอาการของโรคใบจุด ที่เกิดจากเชื้อ Cercospora โรคนี้จะเป็นมากเมื่อให้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไ และ ถูกแดดจัด โรคจะเริ่มพบที่ใบล่างก่อน พยายามดูแลเด็ดใบส่วนล่างออก เพื่อให้การระบายอากาศได้ดีขึ้น การเกิดโรคจะลดลง
ถ้าจำเป็นต้องช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ในกรณีของการผลิตแบบอินทรีย์ พ่นด้วย สารกลุ่ คอปเปอร์ จะชะลอการเกิดโรคได้
ถ้าใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชได้ ควรพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน เช่น สารฯกลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะ ฟลูโอไพแรม) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสม ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

2 Likes

ขอบคุณมากครับผม