ผลมะนาวถูกแมลงตัวเขียวๆ เจาะแล้วร่วงเยอะมากคะ มีวิชีกำจัดแมลงตัวนี้ได้แย่างไรคะ

ผลมะนาวถูกแมลงตัวเขียวๆ เจาะแล้วร่วงเยอะมากคะ มีวิชีกำจัดแมลงตัวนี้ได้แย่างไรคะ fw.jpg

1 Like

มวนเขียวหรือเปล่า เจอบ่อยเลย

น่าจะมีสารแบบถูกตัวตายและกินตาย เช่น ฟิโพรนิล เดลทาเมทริน หรือ อะซีทามิพริด

มวนเขียวข้าว ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินดอก ยอด ผลอ่อนพืชหลายชนิด เช่น งา ทานตะวัน ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว การจัดการ
1.เก็บกลุ่มไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยมาทำลาย
2.พ่นสารถูกตัวตายและกินตายเช่น
-กลุ่ม1ไตรอะโซฟอส โพรฟีโนฟอส ไดอะซินอน
-กลุ่ม 2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด

1 Like